تمامی اپراتورها در دستان شما

تعرفه خطوط اختصاصی

همانطور که تلفن های همراه، اپراتور های متفاوتی دارند و خریداری خطوط اپراتور های مختلف با شماره های متفاوت امکان پذیر است، برای ارسال و دریافت پیام کوتاه نیز 5 اپراتور سرویس دهنده وجود دارند که با خرید خط اختصاصی، امکان مدیریت، ارسال و دریافت پیامک را خواهید داشت.
banner-line

تفاوت خطوط  اختصاصی در اپراتور ارائه دهنده و سیاست کاری آنها می باشد. بطور کلی تفاوت اپراتورهای مختلف می توان به سرعت ارسال ، دریافت دلیوری و بازگشت هزینه پیام های ناموفق اشاره نمود.تعرفه کلی خط های اختصاصی با مشخصات کامل و پیش شماره مشخص در جداول پائین آمده است.

 

قیمت خطوط اختصاصی 1000

تعداد ارقامکاربراننمایندگاننمایندگان ویژه
غیرسفارشیسفارشیغیرسفارشیسفارشیغیرسفارشیسفارشی
14135,000300,000120,000250,000105,000200,000
13350,000700,000315,000600,000280,000550,000
12700,0001,400,000600,0001,200,000500,0001,000,000
111,400,0002,700,0001,200,0002,300,0001,000,0002,000,000
101,800,0004,000,0001,500,0003,500,0001,300,0003,000,000
92,500,0005,000,0002,250,0004,500,0002,000,0004,000,000
83,500,0007,000,0003,000,0006,000,0002,500,0005,500,000
735,000,00033,000,00030,000,000
660,000,00057,000,00055,000,000

 

قیمت خطوط اختصاصی 2000

شماره اختصاصی(قیمت پایه (ریالنمایندگان
12 رقمی1,000,000طبق تفاهم نامه
11 رقمی1,500,000طبق تفاهم نامه
10 رقمی3,000,000طبق تفاهم نامه
9 رقمی4,500,000طبق تفاهم نامه
8 رقمی11,000,000طبق تفاهم نامه
7 رقمی16,000,000طبق تفاهم نامه
6 رقمی120,000,000طبق تفاهم نامه

قیمت های فوق بصورت پایه بوده و در صورت اعلام شماره خاص طی استعلام از شرکت آتیه داده پرداز مراتب به حضور مشترک می رسد

 

قیمت خطوط اختصاصی 3000

تعداد ارقامکاربراننمایندگاننمایندگان ویژه
14150,000135,000105,000
12900,000800,000700,000
101,000,000900,000800,000
9استعلام شوداستعلام شوداستعلام شود
8استعلام شوداستعلام شوداستعلام شود

خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیررند نمی باشد

 

قیمت خطوط اختصاصی 5000

تعداد ارقامشماره رندشماره غیررندنمایندگان
1570,00030,000طبق تفاهم نامه
14120,00055,000طبق تفاهم نامه
13330,000150,000طبق تفاهم نامه
12615,000350,000طبق تفاهم نامه
111,100,000675,000طبق تفاهم نامه
101,500,000900,000طبق تفاهم نامه
93,600,0002,250,000طبق تفاهم نامه
86,300,0004,500,000طبق تفاهم نامه
722,500,00022,500,000طبق تفاهم نامه
637,500,00037,500,000طبق تفاهم نامه

قیمت خطوط اختصاصی 5000 باید توسط اپراتور استعلام گردد

 

قیمت خطوط اختصاصی 021

تعداد ارقامکاربراننمایندگاننمایندگان ویژه
10500.000477.000462.000
75,500,0005,000,0004,500,000
66,600,0006,000,0005,500,000